ThaiPublica > สัมมนาเด่น > โครงการ 2 ล้านล้านกับอนาคตประเทศไทย: เสียงที่รัฐบาลต้องฟัง ต้องถูกที่ ถูกวิธี > สถาบันอนาคตไทยศึกษา ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดงานสัมมนา “โครงการ 2 ล้านล้านกับอนาคตประเทศไทย”

สถาบันอนาคตไทยศึกษา ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดงานสัมมนา “โครงการ 2 ล้านล้านกับอนาคตประเทศไทย”

29 เมษายน 2013


สถาบันอนาคตไทยศึกษา ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดงานสัมมนา “โครงการ 2 ล้านล้านกับอนาคตประเทศไทย”

สถาบันอนาคตไทยศึกษา ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดงานสัมมนา “โครงการ 2 ล้านล้านกับอนาคตประเทศไทย”

ป้ายคำ :