นางคอราซอน อาควิโน ที่มาภาพ : http://2.bp.blogspot.com

นางคอราซอน อาควิโน ที่มาภาพ : http://2.bp.blogspot.com

นางคอราซอน อาควิโน ที่มาภาพ : http://2.bp.blogspot.com