ตะกอนดินปนเปื้อนสารตะกั่วที่กองทิ้งไว้กลางหมู่บ้านคลิตี้

9 เมษายน 2013


ตะกอนดินปนเปื้อนสารตะกั่วที่กองทิ้งไว้กลางหมู่บ้านคลิตี้

ตะกอนดินปนเปื้อนสารตะกั่วที่กองทิ้งไว้กลางหมู่บ้านคลิตี้

ป้ายคำ :