ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > กรณีศึกษา 10 ปีห้วยคลิตี้ กระบวนจ่ายค่าชดเชย-ความจริงใจฟื้นฟูแหล่งน้ำจากสารตะกั่ว > นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และชาวบ้านคลิตี้

นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และชาวบ้านคลิตี้

9 เมษายน 2013


นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และชาวบ้านคลิตี้

นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และชาวบ้านคลิตี้

ป้ายคำ :