ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > กรณีศึกษา 10 ปีห้วยคลิตี้ กระบวนจ่ายค่าชดเชย-ความจริงใจฟื้นฟูแหล่งน้ำจากสารตะกั่ว > ดินที่น้ำมาถมเป็นถนนบริเวณโรงแต่งแร่เป็นดินที่จากเหมืองตะกั่ว

ดินที่น้ำมาถมเป็นถนนบริเวณโรงแต่งแร่เป็นดินที่จากเหมืองตะกั่ว

9 เมษายน 2013


ดินที่น้ำมาถมเป็นถนนบริเวณโรงแต่งแร่เป็นดินที่จากเหมืองตะกั่ว

ดินที่น้ำมาถมเป็นถนนบริเวณโรงแต่งแร่เป็นดินที่จากเหมืองตะกั่ว

ป้ายคำ :