นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ประธานอนุกรรมาธิการเป็นผู้พิจารณาศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้การก่อสร้างโรงงานวัคซีนเป็นไปด้วยความล่าช้า

นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ประธานอนุกรรมาธิการเป็นผู้พิจารณาศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้การก่อสร้างโรงงานวัคซีนเป็นไปด้วยความล่าช้า

นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ประธานอนุกรรมาธิการเป็นผู้พิจารณาศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้การก่อสร้างโรงงานวัคซีนเป็นไปด้วยความล่าช้า