ข้อมูลที่ธปท. นำเสนอในการแถลงข่าวสรุปภาวะการเงินโลกในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 ถึงปัจจุบัน

ข้อมูลที่ธปท. นำเสนอในการแถลงข่าวสรุปภาวะการเงินโลกในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 ถึงปัจจุบัน