งานดิเบท “กิตติรัตน์ ณ ระนอง”รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง กับ “กรณ์ จาติกวานิช” อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2556

งานดิเบท “กิตติรัตน์ ณ ระนอง”รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง กับ “กรณ์ จาติกวานิช” อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2556