ThaiPublica > เกาะกระแส > เกาะกระแสนโยบายการเงิน > วิวาทะ “ดอกเบี้ย” ความเห็นต่างที่ต้องการ “คำตอบเดียว” > งานดิเบท “กิตติรัตน์ ณ ระนอง”รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง กับ “กรณ์ จาติกวานิช” อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2556

งานดิเบท “กิตติรัตน์ ณ ระนอง”รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง กับ “กรณ์ จาติกวานิช” อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2556

23 เมษายน 2013


งานดิเบท “กิตติรัตน์ ณ ระนอง”รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง กับ “กรณ์ จาติกวานิช” อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2556

ป้ายคำ :