ThaiPublica > เกาะกระแส > เบื้องลึกศึกชิงเก้าอี้คณบดีบัญชี มธ. วุ่น สมาคมศิษย์เก่าจี้สภาฯ แจงกระบวนการสรรหา > น.ส.โสภาวดี เลิศมนัสชัย นายกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. (ขวามือ)

น.ส.โสภาวดี เลิศมนัสชัย นายกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. (ขวามือ)

24 เมษายน 2013


น.ส.โสภาวดี เลิศมนัสชัย นายกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. (ขวามือ)

ป้ายคำ :