บรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วันที่ 23 เม.ย.2556 เวลา 18.00 น. ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วันที่ 23 เม.ย.2556 เวลา 18.00 น. ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์