ThaiPublica > เกาะกระแส > เบื้องลึกศึกชิงเก้าอี้คณบดีบัญชี มธ. วุ่น สมาคมศิษย์เก่าจี้สภาฯ แจงกระบวนการสรรหา > บรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วันที่ 23 เม.ย.2556 เวลา 18.00 น. ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วันที่ 23 เม.ย.2556 เวลา 18.00 น. ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

24 เมษายน 2013


บรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วันที่ 23 เม.ย.2556 เวลา 18.00 น. ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ป้ายคำ :