ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > “พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต” สำรวจ “ทวาย–ฐานทัพเรือพังงา” เตรียมซื้อเรือรบรับความคับคั่งในอนาคต > .บ้านของประชาชนในท้องถิ่น ที่ในอนาคตต้องถูกรื้อเพื่อรองรับโครงการนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรือน้ำลึกทวาย โดยประชาชนจะถูกให้ย้ายออกไปอยู่ในบ้านพักที่มีการปลูกให้อยู่ทดแทน

.บ้านของประชาชนในท้องถิ่น ที่ในอนาคตต้องถูกรื้อเพื่อรองรับโครงการนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรือน้ำลึกทวาย โดยประชาชนจะถูกให้ย้ายออกไปอยู่ในบ้านพักที่มีการปลูกให้อยู่ทดแทน

22 มีนาคม 2013


บ้านของประชาชนในท้องถิ่น ที่ในอนาคตต้องถูกรื้อเพื่อรองรับโครงการนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรือน้ำลึกทวาย โดยประชาชนจะถูกให้ย้ายออกไปอยู่ในบ้านพักที่มีการปลูกให้อยู่ทดแทน

..บ้านของประชาชนในท้องถิ่น ที่ในอนาคตต้องถูกรื้อเพื่อรองรับโครงการนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรือน้ำลึกทวาย โดยประชาชนจะถูกให้ย้ายออกไปอยู่ในบ้านพักที่มีการปลูกให้อยู่ทดแทน

ป้ายคำ :