ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > “พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต” สำรวจ “ทวาย–ฐานทัพเรือพังงา” เตรียมซื้อเรือรบรับความคับคั่งในอนาคต > ท่าเรือชั่วคราวที่ใช้ขนส่งเครื่องมือ อุปกรณ์ วัตถุดิบ ฯลฯ เพื่อใช้ก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรือน้ำลึกทวาย

ท่าเรือชั่วคราวที่ใช้ขนส่งเครื่องมือ อุปกรณ์ วัตถุดิบ ฯลฯ เพื่อใช้ก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรือน้ำลึกทวาย

22 มีนาคม 2013


ท่าเรือชั่วคราวที่ใช้ขนส่งเครื่องมือ อุปกรณ์ วัตถุดิบ ฯลฯ เพื่อใช้ก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรือน้ำลึกทวาย

ท่าเรือชั่วคราวที่ใช้ขนส่งเครื่องมือ อุปกรณ์ วัตถุดิบ ฯลฯ เพื่อใช้ก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรือน้ำลึกทวาย

ป้ายคำ :