ThaiPublica > คอลัมน์ > 3 คำ 3 แนวคิด 3 ภาคส่วน: เวทีกำหนดนโยบายแรงงานข้ามชาติ > แรงงานพม่ามาต้อนรับ อองซาน ซูจี ที่มาภาพ : http://www.thairath.co.th

แรงงานพม่ามาต้อนรับ อองซาน ซูจี ที่มาภาพ : http://www.thairath.co.th

12 พฤศจิกายน 2012


แรงงานพม่ามาต้อนรับ อองซาน ซูจี ที่มาภาพ : http://www.thairath.co.th

ป้ายคำ :