การฉีดน้ำเกลือเข้าทางหน้าผาก ที่ฮิตในหมู่วัยรุ่นญี่ปุ่น ที่มาภาพ : http://www.toptenthailand.com2012topten-news-info.phpcate_id=3&nid=583

การฉีดน้ำเกลือเข้าทางหน้าผาก ที่ฮิตในหมู่วัยรุ่นญี่ปุ่น ที่มาภาพ : http://www.toptenthailand.com2012topten-news-info.phpcate_id=3&nid=583