นางถนิม แม่ของหมอสุพัฒน์ ที่พูดถึงลูกชายว่าเป็นคนอกตัญญู ที่มาภาพ : http://news.tlcthai.comnews53538.html

นางถนิม แม่ของหมอสุพัฒน์ ที่พูดถึงลูกชายว่าเป็นคนอกตัญญู ที่มาภาพ : http://news.tlcthai.comnews53538.html