ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > สำรวจพื้นที่ปทุมธานี ปราการกั้นน้ำฝั่งตะวันตก พร้อมรับน้ำท่วมได้แค่ไหน ! – ถนนต่ำ แนวคันไม่ได้มาตรฐาน ระวังน้ำมา “เอาไม่อยู่” > ป้ายประกาศของโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน ถนนชลประทาน (เลียบคลองพระยาบรรลือฝั่งใต้) ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท

ป้ายประกาศของโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน ถนนชลประทาน (เลียบคลองพระยาบรรลือฝั่งใต้) ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท

1 สิงหาคม 2012


ป้ายประกาศของโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน ถนนชลประทาน (เลียบคลองพระยาบรรลือฝั่งใต้) ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท

ป้ายคำ :