ประตูระบายน้ำคลองบางโพธิ์ใต้ จ.ปทุมธานี

1 สิงหาคม 2012


ประตูระบายน้ำคลองบางโพธิ์ใต้ จ.ปทุมธานี

ป้ายคำ :