นายเจษฎา ลัดกระทุ่ม โชว์เงินที่กดจากตู้เอทีเอ็ม SCB ที่มาภาพ : httpwww.posttoday.com

นายเจษฎา ลัดกระทุ่ม โชว์เงินที่กดจากตู้เอทีเอ็ม SCB ที่มาภาพ : httpwww.posttoday.com