ThaiPublica > เกาะกระแส > ทีดีอาร์ไอวิเคราะห์ความคุ้มค่า “งานวิจัยของประเทศ” ชี้ส่วนใหญ่อยู่บนหิ้ง ขาดการต่อยอดไปสู่การพัฒนาที่แท้จริง > สัมมนา “ก้าวแรกระบบการประเมินผลการวิจัยและพัฒนาของประเทศ โดยมีวิทยากรดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู (ซ้าย) ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ (กลาง) ดร.เชษฐา อินทรวิทักษ์

สัมมนา “ก้าวแรกระบบการประเมินผลการวิจัยและพัฒนาของประเทศ โดยมีวิทยากรดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู (ซ้าย) ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ (กลาง) ดร.เชษฐา อินทรวิทักษ์

18 พฤษภาคม 2012


สัมมนา ?ก้าวแรกระบบการประเมินผลการวิจัยและพัฒนาของประเทศ โดยมีวิทยากรดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู (ซ้าย) ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ (กลาง) ดร.เชษฐา อินทรวิทักษ์

ป้ายคำ :