ผู้กำกับ นก จิรศักดิ์ โย้จิ้ว

ผู้กำกับ นก จิรศักดิ์ โย้จิ้ว