นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (ซ้าย) – นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง (ขวา)

นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (ซ้าย) - นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง (ขวา)