เจ้าหน้าที่จัดการภัยพิบัติ อินโดนีเซียให้คำเตือนการอพยพเมื่อ 11 เมษายน 2555 ที่มาภาพ : the guardian.co.uk

เจ้าหน้าที่จัดการภัยพิบัติ อินโดนีเซียให้คำเตือนการอพยพเมื่อ 11 เมษายน 2555 ที่มาภาพ : the guardian.co.uk