ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการซอฟต์แวร์พาร์ค ที่มาภาพ : http://mcot-image01.mcot.gtis.co.th/content/images/stock/image_201109141254176680000F-C9FF-5AEA-C104D3D5C1F4DDF2.jpg

ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการซอฟต์แวร์พาร์ค ที่มาภาพ : http://mcot-image01.mcot.gtis.co.th/content/images/stock/image_201109141254176680000F-C9FF-5AEA-C104D3D5C1F4DDF2.jpg