ทหารไทย-สิงคโปร์ ในพิธีเปิดการฝึกผสมกองทัพบกไทยกับกองทัพบกสิงคโปร์ ภายใต้รหัส “คชสีห์ 2012” ครั้งที่ 14 ที่กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์(พล.ร.2 รอ.) จ.ปราจีนบุรี

ทหารไทย-สิงคโปร์ ในพิธีเปิดการฝึกผสมกองทัพบกไทยกับกองทัพบกสิงคโปร์ ภายใต้รหัส ?คชสีห์ 2012? ครั้งที่ 14 ที่กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์(พล.ร.2 รอ.) จ.ปราจีนบุรี