พล.ต.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ผบ.พล.ร.2 รอ.

พล.ต.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ผบ.พล.ร.2 รอ.