ประชาชนมาทำบุญสะเดาะเคราะห์ที่วัดเล่งเน่ยยี่ 2

ประชาชนมาทำบุญสะเดาะเคราะห์ที่วัดเล่งเน่ยยี่ 2