อัตราค่าจ้างขั้นต่ำเฉลี่ยทั่วประเทศ – (ค่าเงินบาทปี 2552)

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำเฉลี่ยทั่วประเทศ ? (ค่าเงินบาทปี 2552)