น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกฯฝ่ายความมั่นคง พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผบ.สส. พล.อ.อ.บุญยฤทธิ์ เกิดสุข รอง ผบ.สส. ร่วมถ่ายรูปกับคณะกรรมการและนักเรียนวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.)

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกฯฝ่ายความมั่นคง พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผบ.สส. พล.อ.อ.บุญยฤทธิ์ เกิดสุข รอง ผบ.สส. ร่วมถ่ายรูปกับคณะกรรมการและนักเรียนวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.)