นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย และนายคาซูโอะยูฮาระ ประธานกรรมการผู้บริหาร ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือเจบิค(JBIC) ร่วมพิธีลงนาม

นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย และนายคาซูโอะยูฮาระ ประธานกรรมการผู้บริหาร ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือเจบิค(JBIC) ร่วมพิธีลงนาม