ชาวอินโดนีเซียอพยพหนีภัย หลังแผ่นดินไหว 8.6 ริกเตอร์ ที่มาภาพ : http://www.guardian.co.uk/world/gallery/2012/apr/11/indonesia-earthquakes-in-pictures

ชาวอินโดนีเซียอพยพหนีภัย หลังแผ่นดินไหว 8.6 ริกเตอร์ ที่มาภาพ : http://www.guardian.co.uk/world/gallery/2012/apr/11/indonesia-earthquakes-in-pictures