ภาพ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ขณะใช้มือถือในริ้วขบวนพระราชพิธีฯ ที่มาภาพ : httpwww.manager.co.thPoliticsViewNews.aspxNewsID=9550000044744

ภาพ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ขณะใช้มือถือในริ้วขบวนพระราชพิธีฯ ที่มาภาพ : httpwww.manager.co.thPoliticsViewNews.aspxNewsID=9550000044744