โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ขึ้นป้ายเรียกร้องเลือกเลขาสปสช.คนใหม่ “ไม่เอาคนมีปัญหา” ซึ่งจะมีการคัดเลือกวันที่ 11 เมษายน 2555นี้

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ขึ้นป้ายเรียกร้องเลือกเลขาสปสช.คนใหม่ "ไม่เอาคนมีปัญหา" ซึ่งจะมีการคัดเลือกวันที่ 11 เมษายน 2555นี้