เกษตรกรกลุ่มแรกที่ได้รับบัตรเครดิตสินเชืื่อเกษตรกร

เกษตรกรกลุ่มแรกที่ได้รับบัตรเครดิตสินเชืื่อเกษตรกร