นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. มอบ “บัตรสินเชื่อเกษตรก” ให้เกษตรกรผู้มีสิทธิได้รับบัตรเพื่อทดลองใช้เป็นครั้งแรก

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. มอบ "บัตรสินเชื่อเกษตรก" ให้เกษตรกรผู้มีสิทธิได้รับบัตรเพื่อทดลองใช้เป็นครั้งแรก