นายโสภา ศรีรักษา โชว์บัตรสินเชื่อเกษตร ซึ่งได้รับวงเงินสูงสุด 50,000 บาท

นายโสภา ศรีรักษา โชว์บัตรสินเชื่อเกษตร ซึ่งได้รับวงเงินสูงสุด 50,000 บาท