นางจู ทองมูล โชว์สลิปและใบรายการซ์้อสินค้า หลังจากใช้บริการ “รูดปื๊ด” ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว

นางจู ทองมูล โชว์สลิปและใบรายการซ์้อสินค้า หลังจากใช้บริการ "รูดปื๊ด" ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว