นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดทดสอบระบบ “บัตรเครดิตสินเชื่อ” ครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดทดสอบระบบ "บัตรเครดิตสินเชื่อ" ครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555