สำนักพิมพ์สามสีจัดสัมนาโครงการ “ผู้หญิงกลิ้งโลก” และมอบทุนสนับสนุนโครงการใน 4 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม การศึกษา ศิลปะเพื่อสังคม และสิทธิมนุษยชน เพื่อนำผลงานเหล่านี้ไปสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อชุมชน สังคม และโลก

สำนักพิมพ์สามสีจัดสัมนาโครงการ ?ผู้หญิงกลิ้งโลก? และมอบทุนสนับสนุนโครงการใน 4 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม การศึกษา ศิลปะเพื่อสังคม และสิทธิมนุษยชน เพื่อนำผลงานเหล่านี้ไปสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อชุมชน สังคม และโลก