พิธีรับมอบ ร.ล.มัจฉาณุ และ ร.ล.วิรุณ เรือดำน้ำคู่แรกของไทย ที่มาภาพ : www.navy.mi.th

พิธีรับมอบ ร.ล.มัจฉาณุ และ ร.ล.วิรุณ เรือดำน้ำคู่แรกของไทย ที่มาภาพ : www.navy.mi.th

พิธีรับมอบ ร.ล.มัจฉาณุ และ ร.ล.วิรุณ เรือดำน้ำคู่แรกของไทย
ที่เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 4 กันยายน 2480 กองทัพเรือจึงถือเป็น
“วันที่เระลึกเรือดำน้ำที่” จนถึงทุกวันนี้