พล.ร.อ.กำธร พุ่มหิรัญ อดีต ผบ.ทร.

พล.ร.อ.กำธร พุ่มหิรัญ อดีต ผบ.ทร.

พล.ร.อ.กำธร พุ่มหิรัญ อดีต ผบ.ทร.