ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เภสัชกรยิปซี ผู้พัฒนายาต้านเชื้อไวรัสเอชไอวีราคาถูก ช่วยชีวิตผู้ป่วยหลายล้านคนทั่วโลก

ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เภสัชกรยิปซี ผู้พัฒนายาต้านเชื้อไวรัสเอชไอวีราคาถูก ช่วยชีวิตผู้ป่วยหลายล้านคนทั่วโลก