ดร. สุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล คุณไรรัตน์ รังสิตพล ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา (จากซ้ายมาขวา)

ดร. สุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล คุณไรรัตน์ รังสิตพล ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา (จากซ้ายมาขวา)