กลุ่มแรงงานสตรี เดินทางมายื่นข้อเรียกร้องที่ทำเนียบ(ภาพบน)ไม่ได้เข้าพบนางนลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมตรีขณะที่นางงามกลับได้พบ ที่มาภาพกลุ่มแรงงาน : http://www.dailynews.co.th/​sites/default/files/​imagecache/620×245/photos/​16269/0.jpg และที่มาภาพนางงาม : http://www.posttoday.com/​media/content/2012/03/21/​ADC7E3B415A146EF9AD68350D42396​C1.jpg

กลุ่มแรงงานสตรี เดินทางมายื่นข้อเรียกร้องที่ทำเนียบ(ภาพบน)ไม่ได้เข้าพบนางนลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมตรีขณะที่นางงามกลับได้พบ ที่มาภาพกลุ่มแรงงาน : http://www.dailynews.co.th/?sites/default/files/?imagecache/620x245/photos/?16269/0.jpg และที่มาภาพนางงาม : http://www.posttoday.com/?media/content/2012/03/21/?ADC7E3B415A146EF9AD68350D42396?C1.jpg