” บารัค โอบามา” ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา(ซ้าย) และ ” วอร์เรน บัฟเฟตต์ ” ที่มาภาพ : http://www.firstpost.com/wp-content/uploads/2011/08/buffettobama-getty1.jpg

" บารัค โอบามา" ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา(ซ้าย) และ " วอร์เรน บัฟเฟตต์ " ที่มาภาพ : http://www.firstpost.com/wp-content/uploads/2011/08/buffettobama-getty1.jpg

” บารัค โอบามา” ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา(ซ้าย) และ ” วอร์เรน บัฟเฟตต์ ” ที่มาภาพ : http://www.firstpost.com/wp-content/uploads/2011/08/buffettobama-getty1.jpg