พระสุบิน ปณีโต ผู้ประกอบการเพื่อสังคม ผู้ก่อตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต จังหวัดตราด

พระสุบิน ปณีโต ผู้ประกอบการเพื่อสังคม ผู้ก่อตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต จังหวัดตราด