กลุ่มแรงงานสตรี เดินทางมายื่นข้อเรียกร้องที่ทำเนียบ เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล วันที่ 8 มีนาคม 2555

กลุ่มแรงงานสตรี เดินทางมายื่นข้อเรียกร้องที่ทำเนียบ เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล วันที่ 8 มีนาคม 2555