นายวิจิตร สุพินิจ อดีตผู้ว่าการ ธปท. ที่มาภาพ : http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/120/1120/images/stockindices/vichitS1.jpg

นายวิจิตร สุพินิจ อดีตผู้ว่าการ ธปท. ที่มาภาพ : http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/120/1120/images/stockindices/vichitS1.jpg