นายธีระศักดิ์ สุวรรณยศ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(ซ้าย) – นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน(ขวา)

นายธีระศักดิ์ สุวรรณยศ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(ซ้าย) - นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน(ขวา)