ภาพขณะเกิดเหตุ บนสถานีรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงษ์ ที่มาภาพ : http variety.horoworld.com

ภาพขณะเกิดเหตุ บนสถานีรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงษ์ ที่มาภาพ : http variety.horoworld.com