ใบรับรองแพทย์ของ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ที่มาภาพ : http www.facebook.comphoto.phpfbid=305445246175337&set=a.188262521226944.51459.188250834561446&type=1&theater

ใบรับรองแพทย์ของ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ที่มาภาพ : http www.facebook.comphoto.phpfbid=305445246175337&set=a.188262521226944.51459.188250834561446&type=1&theater